Tổng quan dự án
6 LÝ DO PHẢI SỞ HỮU VINHOMES IMPERIA
MẶT BẰNG
Phân khu
Tiện ích
NƠI CUỘC SỐNG THƯỢNG LƯU
THƯ VIỆN
Tin tức
Đăng ký
Liên hệ
Tiến độ dự án
Đăng Ký
Phân khu:
Đóng
Tiến độ dự án

Tiểu khu biệt thự (GĐ1)

81 căn biệt thự phong cách Pháp: Xong
Cảnh quan khu vực 81 căn: Xong

Tiểu khu biệt thự (GĐ2)

1316 căn còn lại

Đợt 2:
Thi công xong phần thô 163 căn
Thi công xong tầm tum: 200 căn
Xây tường tầng 3 196 căn

Đợt 3:
Thi công xong phần thô 10 căn
Thi công xong tầm tum: 169 căn
Thi công xong tầng 2: 188 căn
Thi công xong tầng 1: 200 căn
Xây tường tầng 3: 8 căn
Xây tường tầng 2: 130 căn
Xây tường tầng 1: 191 căn

Đợt 4:
Thi công xong móng: 200 căn
Thi công xong tầng 3: 26 căn
Thi công xong tầng 2: 66 căn
Thi công xong tầng 1: 95 căn

Hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, công trình phụ trợ

Xong lớp 40% thảm asphal các tuyến đường nội bộ phân khu Paris 3, thảm 100% asphal các tuyến nội bộ phân khu Paris 2
Xong Base B các tuyến đường nội khu Venice
Xong lớp cát hạt trung các tuyến đường nội khu Mahattan
Thảm thô một số tuyến đường chính

Vinschool

Trường trung học: Đang thi công 50% cốp pha sàn tầng 3
Trường tiểu học: Xong 50% bê tông sàn tầng 2
Trường mầm non: Đang thi công 50% cốp pha sàn tầng 4

Tổ hợp TTTM-Khách sạn

Đang thi công sàn tầng 4 khối đế
Xong 60% hầm.

Clubhouse: Đang thi công sàn tầng 3
Công viên ven sông Thượng Lý: Đang thi công lan can dọc sông

Tiểu khu biệt thự (GĐ1)

81 căn biệt thự phong cách Pháp: Xong
Cảnh quan khu vực 81 căn: Xong

Tiểu khu biệt thự (GĐ2)

1316 căn còn lại

Đợt 2:
Thi công xong phần thô 72 căn
Thi công xong tầm tum: 126 căn
Xây tường tầng 3 126 căn
Xây tường tầng 2 175 căn
Xây tường tầng 1 196 căn

Đợt 3:
Thi công xong tầm tum: 34 căn
Thi công xong tầng 2: 143 căn
Thi công xong tầng 1: 179 căn
Xây tường tầng 1 83 căn

Đợt 4:
Thi công xong móng: 158 căn
Thi công xong tầng 2: 12 căn
Thi công xong tầng 1: 34 căn

Hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, công trình phụ trợ

Xong lớp Base A các tuyến đường nội bộ phân khu Paris, thảm asphal các tuyến nội bộ phân khu Paris 2
Xong Base B các tuyến đường nội khu Venice
Xong lớp cát hạt trung các tuyến đường nội khu Mahattan
Thảm thô một số tuyến đường chínhVinschool

Trường trung học : Xong bê tông móng
Trường tiểu học: Đang thi công móng
Trường mầm non: Xong móng

Tổ hợp TTTM-Khách sạn

Xong 60% móng hầm, sàn cốt 0.00
Đang thi công dầm sàn tầng 2